FR  NL  EN 

 Ons Handvest

HET NOODZAKELIJKE PROFIEL VAN EEN PROFVOETBALLER

Talent is onmisbaar voor een professionele carrière maar zeker niet genoeg. Onze spelers zullen mentaal moeten verschillen van anderen.

Wij eisen gedragsintelligentie, respect, geduld en de inzet voor toewijding in hun professionele status. Wij verbeteren al deze aspecten door hen de codes te geven die onmisbaar zijn om in de voetbalwereld te slagen.

 

Laten we het eerst over onze eisen hebben :

 

Om hem vervolgens de nodige codes tot succes te bieden :

De voetbalwereld is niets anders dan een bedrijf met regels en gebruiksaanwijzingen met vele acteurs : De federaties, de clubs, de leiders, de trainers, de besluitnemers en uitvoerenden.

Eén van onze missies is het begrijpelijk maken van de wereld waar de speler en zijn familie zich in zullen bevinden. Zo zal de speler in staat zijn om aan de verwachtingen van zijn bazen te voldoen, op de televisie het beste van zichzelf te laten zien maar ook de kritiek en de onvermijdelijke beoordelingen van hoog voetbal niveau te accepteren.

Een club, een trainer en trainingen zijn niet genoeg. Eén van onze missies is dan ook de voetballer bewust te maken om zelfstandig te zijn en te begrjipen dat er ook werk te doen is buiten zijn club en de trainingen.

Een ieder zal dan ook individueel ondersteund worden voor technische-, tactische- en mentale coaching.

 

Technische coaching

Werk op het veld, met of zonder bal, zal tijdens de schoolvakanties worden georganiseerd zodat de speler eerst zijn vaardigheden kan verbeteren en zijn zwakheden kan verminderen. Ook zal hij zo in vorm blijven en dat is nodig als houder van zijn team.

Deze ondersteuning zal hem helpen om zelf baas te blijven over zijn doen en laten, geen toeval toe te laten en zo min mogelijk duels aan te moeten gaan. Hij kan zo zijn eigen sterke kanten beoordelen om deze aan te passen aan de vaardigheden van zijn team.

Het hele jaar door zullen individuele programma’s worden opgezet voor physieke- en mentale trainingen.

Dit bijkomende werk herstelt het zelfvertrouwen zodat een optimaal mentaal, technisch en lichamelijk niveau behouden blijft om zo in het basis elftal van de trainer te blijven. Het zal de opéénvolging van goede en slechte momenten voorkomen, die vooral bekend zijn bij jonge spelers.  

 

Tactische coaching

Thanks to a professional and experienced view of top-level football, we will be able, with each passing match that we watch, to help the player best position himself on the field and fully understand what his manager expects of him in order to be able to satisfy him while developing his tactical experience.

 

De mentale coaching

Dankzij permanente psychologische steun, helpen wij de speler bij het: